Zgłoszenie zwrotu

Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz powiadomienie przed jego upływem.

Procedura zgłoszenia i realizacji zwrotu:

1. Wyślij e-mail na adres sklep@odomi.pl podając dane zamawiającego, numer zamówienia, przyczynę zwrotu oraz numer konta bankowego na jaki chcesz otrzymać zwrot środków za zakup.

2. My zarejestrujemy zgłoszenie i powiadomimy Cię o adresie, na jaki należy odesłać przesyłkę.

UWAGA. Nie wysyłaj przesyłki na adres siedziby sklepu. Korzystamy z kilku magazynów. Prawidłowy adres zwrotny dla swojej przesyłki dostaniesz w e-mailu.

3. Wyślij paczkę na adres przez nas wskazany. Powiadom nas o numerze listu przewozowego.

4. Po otrzymaniu przesyłki zlecimy zwrot środków za zakup.

Więcej informacji na temat zwrotów znajdziesz w Regulaminie sklepu.

Zgłoszenie reklamacji

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację z tytułu rękojmi jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni.

W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw z rękojmi należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.

Reklamację możesz przekazać nam e-mailem na adres: sklep@odomi.pl lub telefonicznie na numer Biura Obsługi Klienta.

Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, możesz skorzystać z obniżenia ceny albo żądać zwrócenia należności za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli jesteś konsumentem Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Jeżeli jesteś przedsiębiorca, możemy także odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Zalecamy, by Klient natychmiastowo sprawdził otrzymaną od Sprzedawcy przesyłkę z Towarami i w razie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń, skorzystał z prawa do żądania, by kurier sporządził protokół szkody. Jeśli zostaną zauważone nieprawidłowości, takie jak brak Towaru lub uszkodzenie przesyłki, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie ich zgodnie. Warto dołączyć zdjęcia górnej części kartonu i zachować wszystkie oryginalne opakowania otrzymanej przesyłki do czasu otrzymania decyzji od Sprzedawcy w sprawie reklamacji.